3. Open ligy SZKB - 13.05.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:21
Počet súťažiacich:150
Počet štátov:2 - Hungary, Slovakia
Počet štartov:254
Full contact:8
K1-Rules:29
Kick light:93
Light contact:82
Low kick:12
Point fighting:30
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactLow kickPoint fighting štarty
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactLow kickPoint fighting štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia