3. Open ligy SZKB - 13.05.2023

Informácie


Usporiadateľské konto: SZKB
Termín: 13.05.2023
Registrácia: 01.05.2023 - 11.05.2023
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno