1.kolo open ligy SZKB - 08.02.2020

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:27
Počet súťažiacich:158
Počet štátov:2 - Poland, Slovakia
Počet štartov:270
Full contact:19
K1-Rules:26
Kick light:116
Light contact:82
Low kick:14
Point fighting:13
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactLow kickPoint fighting štarty
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactLow kickPoint fighting štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia