4. open ligy SZKB - 14.10.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:32
Počet súťažiacich:254
Počet štátov:4 - Hungary, Poland, Slovakia, Ukraine
Počet štartov:424
Full contact:20
K1-Rules:31
Kick light:158
Light contact:127
Low kick:25
Point fighting:63
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactLow kickPoint fighting štarty
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactLow kickPoint fighting štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia