4. open ligy SZKB - 14.10.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:4
Počet súťažiacich:24
Počet štátov:2 - Hungary, Slovakia
Počet štartov:29
Full contact:7
K1-Rules:1
Kick light:1
Light contact:15
Low kick:2
Point fighting:3
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactLow kickPoint fighting štarty
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactLow kickPoint fighting štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia