Slovak Open 2019 -INTERNATIONAL KICKBOXING TOURNAMENT MEMORIAL OF LADISLAV “DOKY” TOTH - 15.02.2019

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:91
Počet súťažiacich:518
Počet štátov:7 - Austria, Czech Republic, Hungary, Poland, Serbia, Slovakia, Ukraine
Počet štartov:902
Full contact:26
K1-Rules:116
Kick light:274
Light contact:255
Point fighting:231
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactPoint fighting štarty
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactPoint fighting štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia