2. open ligy SZKB - 22.04.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:29
Počet súťažiacich:211
Počet štátov:3 - Hungary, Slovakia, Ukraine
Počet štartov:387
Full contact:11
K1-Rules:31
Kick light:137
Light contact:125
Low kick:28
Point fighting:55
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactLow kickPoint fighting štarty
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactLow kickPoint fighting štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia