1. open ligy SZKB - 28.01.2023

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:25
Počet súťažiacich:203
Počet štátov:2 - Poland, Slovakia
Počet štartov:383
Full contact:24
K1-Rules:24
Kick light:147
Light contact:122
Low kick:16
Point fighting:50
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactLow kickPoint fighting štarty
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactLow kickPoint fighting štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia