5. kolo open ligy SZKB - 17.09.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:11
Počet súťažiacich:30
Počet štátov:1 - Slovakia
Počet štartov:37
Full contact:8
K1-Rules:17
Low kick:12
klub počet Full contactK1-RulesLow kick štarty
klub počet Full contactK1-RulesLow kick štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia