MSR v Kickboxe - 20.05.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:35
Počet súťažiacich:225
Počet štátov:1 - Slovakia
Počet štartov:405
Full contact:34
K1-Rules:56
Kick light:143
Light contact:127
Low kick:31
Point fighting:14
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactLow kickPoint fighting štarty
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactLow kickPoint fighting štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia