4. kolo Open Liga SZKB - 23.04.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:13
Počet súťažiacich:39
Počet štátov:1 - Slovakia
Počet štartov:61
Full contact:24
K1-Rules:24
Low kick:13
klub počet Full contactK1-RulesLow kick štarty
klub počet Full contactK1-RulesLow kick štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia